Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 19 november, 2018 - 09:41
  • Gatubelysningen ska anläggas vid gc-vägen i Öra. Arkivfoto.

Mer pengar för gatubelysning i Öra

Kommunfullmäktige i Hammarland höjde på sitt senaste möte anslaget för gatubelysning i Öra med 31.000 till sammanlagt 43.000 euro.

I och med detta kan projektet genomföras enligt det anbud från Harrys el som byggnadstekniska nämnden tidigare antagit under förutsättning att finansiering skulle kunna ordnas. Gatubelysningen anläggs vid gång- och cykelvägen.

På mötet beslöts också att inkomstskatten i Hammarland förblir 17,25 procent nästa år och även fastighetsskatterna lämnas oförändrade.

Fullmäktige gav också kommunstyrelsen fullmakt att sälja två andelar i Oasen. Anbudsförfrågan ska riktas till de övriga kommunerna och till Mariehamns stad.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »