Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 15 januari, 2021 - 08:02Uppdaterad: fredag, 15 januari, 2021 - 10:19

Max en minuts tomgångskörning i staden

Mariehamns stad påminner om att det är tillåtet med maximalt en minuts tomgångskörning innanför stadens gränser.

- Tomgångskörning påverkar människors hälsa negativt. Avgaser från bensin och diesel innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Avgaserna innehåller också försurande och övergödande ämnen och bidrar till växthuseffekten. Biltrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och människorna, skriver miljösamordnare Ulf Simolin i ett pressmeddelande.
Rekommendationen är att använda motorvärmare under den kalla delen av året. Mariehamns stads regler om max en minuts tomgångskörning är ingen rekommendation, utan det finns i vägtrafiklagen. Om bryter man mot det ska böter delas ut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »