Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 mars, 2024 - 11:49Uppdaterad: onsdag, 27 mars, 2024 - 12:51

Måtar leder arbetsgrupp för likabehandling i lagtinget

Lagtinget har tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram ett kortfattat program för likabehandling och jämställdhet i lagtinget. 

Vicetalman Marcus Måtar (Ob) är ordförande och medlemmar är Pernilla Söderlund (Lib), Liz Mattsson (C), Anders Holmberg (MSÅ), Nina Fellman (S) och Alfons Röblom (HI) 

Bakgrunden till arbetsgruppen kommer från en framställning från Talmanskonferensen där det står att i den utvecklings- och hållbarhetsagenda som behandlades av lagtinget år 2018 sägs att alla ska känna tillit och ha verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället senast år 2030. I färdplanen för agendan beskrivs ett jämställt lagting som ett av målen: ”inom arbetet med jämställdhetspolitiken är avsikten att konkreta åtgärder successivt vidtas i syfte att säkerställa ett så jämställt folkvalt lagting som möjligt”. 

Arbetsgruppen har haft ett inledande möte och fortsätter sitt arbete när biträdande lagtingsdirektör Julia Lindholm tillträder sin nya tjänst i augusti. Hon ska vara tjänsteman till stöd för gruppen.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »