Publicerad: torsdag, 27 juni, 2019 - 13:29
  • Mannen dömdes att betala 28.000 euro till sin förra arbetsgivare. Foto Malin Lundberg

Måste betala arbetsgivaren i arbetstvist

En man dömdes i går av tingsrätten att betala totalt 28.000 euro i rättegångskostnader till sin förra arbetsgivare.

Tvisten handlade om att mannen ville att arbetsgivaren, i det här fallet landskapsregeringen, skulle betala honom cirka 10.000 euro i utebliven månadslön, utebliven dygns- och veckovila och felaktiga utbetalda avdrag. Tingsrätten utredde också om mannen fått felaktig information om ersättning i samband med uppsägning. Tingsrätten förkastar alla punkter och i stället blir det nu alltså mannen som får betala den förra arbetsgivaren 28.000 euro i rättegångskostnader.