Publicerad: måndag, 16 december, 2019 - 11:37Uppdaterad: måndag, 16 december, 2019 - 13:32

Markägare får ersättning för naturskyddsområden

Två markägare får ersättning för att delar av deras marker har blivit naturskyddsområden.

Landskapet betalar så kallad intrångsersättning som en engångsavgift till en markägare i Eckerö på 37.000 euro för ett 3,5 hektar stort område där det bland annat finns naturskog av typen ”Västlig taiga”. En annan markägare i Sibby i Sund får 16.000 euro som intrångsersättning för ett cirka 9 hektar stort område där det bland annat förekommer naturtyperna ”öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn”.

Ersättningen betalas för att markanvändningen begränsas i och med naturskyddet.
Landskapet ansvarar för den allmänna tillsynen och skötseln av områdena.