Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 18 maj, 2022 - 22:00Uppdaterad: torsdag, 19 maj, 2022 - 05:44
  • Evelina Grandell Rosenlund och Arne Selander. Foto: Tomas Tornefjell.

 Många utmaningar för stadens äldreomsorg

Det finns både utmaningar och ljuspunkter för äldreomsorgen i Mariehamn. Det framkom under onsdagens seniorsamtal i Röda korsgården.

 

Stadsdirektör Arne Selander pratade bland annat om de utmaningar som hör ihop med att antalet invånare över 80 år i Mariehamn beräknas vara dubbelt fler år 2040 än idag.

Äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund tog bland annat upp svårigheterna med att rekrytera personal till äldreomsorgen och vikten av att det byggs ett demensboende i Mariehamn.

   -Omkring 300 av stadens invånare lider av demens och idag finns det bara vårdplatser för en tiondel av dessa, så vi måste absolut ta tag i den situationen, säger stadsdiektör Arne Selander.

Evelina Grandell Rosenlund säger att en ljuspunkt är att äldreomsorgsnämnden har sagt ja till äldreomsorgsplanen för 2023-2027.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »