Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 10 december, 2018 - 05:58Uppdaterad: måndag, 10 december, 2018 - 06:11
  • LR föreslår att Järsö och Nåtö ska tillhöra Mariehamn. Arkivfoto: LR.

Många synpunkter om kommunbyte

Ett tiotal personer har lämnat in synpunkter på landskapsregeringens planer att ändra kommungränserna så att Järsö-Nåtö-området, som nu hör till Lemland, blir en del av Mariehamns stad.

De privatpersoner som besvärat sig mot förslaget har bland annat lyft fram att Lemland skulle tvingas avstå från 8,2 procent av sin nuvarande landareal. Mariehamns landareal skulle däremot öka med 78,8 procent. Detta sägs strida mot kommunindelningslagen där det sägs att den beröra landarealen inte får överstiga 10 procent i någon av de berörda kommunerna. En annan synpunkt är att invånarantalet i Lemland skulle sjunka med drygt 12 procent, vilket också skulle strida mot lagens formulering att den beröra andelen invånare inte får överstiga 5 procent.

- Tiden för att komma med synpunkter gick ut i fredags, men i mån av möjlighet kan vi också beakta sådant som kommer in senare under processens gång. Det säger Raine Katajamäki som är rättssakkunnig vid Ålands landskapsregering.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »