Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 11 juli, 2024 - 13:35Uppdaterad: torsdag, 11 juli, 2024 - 15:22

Innan måndag ska obrukbara vapen anmälas till polisen 

Före måndag den 15 juli ska alla skjutvapen som försatts i varaktigt obrukbart skick enligt skjutvapenlagen vara anmälda till polisen.  

Anmälningsskyldigheten gäller privatpersoner, sammanslutningar, företag, stiftelser och dödsbon. Ett vapen som inte anmälts till polisen kan leda till bötesstraff. 

Anmälan till polisen om vapen kan göras digitalt. 

Om man har ett vapen som är funktionsdugligt men obehövligt eller ett deaktiverat skjutvapen kan det överlämnas till polisen. Ett vapen kan överlåtas utan ersättning till staten eller auktioneras ut. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »