Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 22 november, 2022 - 06:04Uppdaterad: tisdag, 22 november, 2022 - 07:45
  • Åsub har sammanställt lönerna för offentliga sektorn. Arkivbild.

Män tjänar mer än kvinnor i offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn på Åland tjänar männen mer än kvinnorna, det visar statistik över 2021 från Ålands statstik- och utredningsbyrå, Åsub.

För de statligt anställda var kvinnornas månatliga totalförtjänst 3.607 euro, medan männens totalförtjänst var 4.406 euro. De landskapsanställda kvinnornas totalförtjänst var 3.733 euro och männens var 4.392 euro. De kommunalt anställda kvinnornas totalförtjänst var 3.054 euro, medan männens totalförtjänst var 3.231 euro.

Sett till alla var förtjänsten för ordinarie arbetstid för de heltidsarbetande landskapsanställda 3.811 euro och för de statligt anställda 3.806.

De kommunalt anställda hade en förtjänst för ordinarie arbetstid på 3.077 euro per månad. Den genomsnittliga totala månadsförtjänsten, det vill säga förtjänsten för ordinarie arbetstid med tillägg för övertidsersättning och andra arvoden, var 3.970 euro per månad för landskapsanställda, 3.997 euro per månad för statligt anställda och 3.096 euro för kommunalt anställda.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »