Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 december, 2023 - 10:04Uppdaterad: måndag, 4 december, 2023 - 14:01

Män tjänar fortfarande mer inom det offentliga

Inom den offentliga sektorn förtjänar männen fortfarande mer än kvinnorna, det visar statistiken gällande år 2022 från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. 

Åsub har delat upp statistiken på anställda hos landskapet, staten och kommunalt och det är hos landskapet som de högsta medellönerna finns. Heltidsanställda vid landskapet hade en medellön på 4 019 euro, för de statligt anställda var det 3 804 euro och för kommunalt anställda var medellönen 3 189 euro. 

I jämförelsen mellan könen var skillnaden minst bland de kommunalt anställda där kvinnornas genomsnittliga totallön uppgick till drygt 91 procent av männens. För de landskapsanställda var kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst 87 procent av männens. För de statligt anställda uppgick kvinnornas genomsnittliga totala månadsförtjänst till 78 procent av männens. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »