Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 13 september, 2023 - 21:29Uppdaterad: torsdag, 14 september, 2023 - 07:51

Man döms till villkorligt fängelse för bokföringsbrott

En man som inte lämnat in två bokslut över sin firma döms av Ålands tingsrätt för bokföringsbrott.

Mannen har till tingsrätten berättat att hans firma gick i konkurs efter att han inte fick betalt av två byggbolag varför han inte hade råd att betala sin bokförare. Boksluten som saknas är över åren 2019 och 2020 och firman försattes i konkurs sommaren 2020.  

Åklagaren hade yrkat på att mannen skulle dömas för grovt bokföringsbrott och att mannen skulle få näringsförbud. Tingsrätten har i sin bedömning beaktat att firmans omsättning var liten och att mannen inte har eftersträvat någon vinning med sin gärning. Tingsrätten anser därför att brottet inte var grovt och yrkandet om näringsförbud förkastas. 

Mannen döms till villkorligt fängelse i 70 dagar och 50 dagsböter på sammanlagt 300 euro. 

Domen har inte vunnit laga kraft.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »