Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 februari, 2024 - 06:01Uppdaterad: torsdag, 22 februari, 2024 - 07:50

Man döms till böter för att ha kört nästan 110 km/h i Lemström

Ålands tingsrätt dömer en man i 30 års-åldern till dagsböter efter att ha kört minst 109 kilometer i timmen just efter Lemströms kanal där hastighetsbegränsningen är 50 kilometer i timmen. 

Mannen var på väg mot Mariehamn och gjorde en omkörning genast efter att han passerat Lemströms kanal. Då uppmättes hastigheten till 109 kilometer i timmen. 

I sitt försvar hävdade mannen att han agerade i en nödsituation för att skydda sin mors liv och hälsa. Modern var passagerare och var i akut behov av medicin. Tingsrätten skriver i domen att det inte var befogat med överhastigheten vid omkörningen eftersom den tidsmässiga aspekten som intjänades var minimal. 

Mannen döms till 70 dagsböter på sammanlagt 420 euro och brottsofferavgift på 80 euro. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »