Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 5 september, 2023 - 16:40Uppdaterad: tisdag, 5 september, 2023 - 16:40
  • Genrebild. Foto: Janesca on Unsplash

Mamman tog strid mot skolan och fick rätt – upplever att sonen diskriminerades på grund av sin diagnos

Tvisten mot skolan var psykiskt påfrestande men förhoppningsvis behöver inget annat barn råka ut för samma sak. Det säger mamman som lämnade in ett klagomål över Godby högstadieskola och som nu fått rätt.  

Landskapsregeringen har utrett ärendet och tilldelat skolans rektor och Norra Ålands utbildningschef varsin anmärkning efter att brister konstaterats gällande pojkens utbildning. Mamman säger att hennes son diskriminerades på grund av hans ADHD-diagnos.  

På grund av problemen med skolan har mamman sedan mars hemundervisat sin son men nu är förhoppningen att han snart ska få börja nian.  

Landskapsregeringen har ålagt skolan att i samverkan med pojken och hans vårdnadshavare ta fram en plan för hans fortsatta skolgång. Men landskapsregeringen har i sin utredning konstaterat en rad andra brister som skolan nu måste åtgärda. Bland annat ska rutinerna för hög frånvaro ses över och kompetenshöjande insatser för personalen i att möta barn med olika behov sättas in.  

Mammans känslor efter landskapsregeringens beslut är tudelade. 
– Det känns hemskt eftersom det visar hur fel de har gjort, men det känns bra att jag inte stridit förgäves, säger hon.  

Rektorn har i landskapsregeringens utredning framfört att situationen med pojken var svår och att skolan på olika sätt försökte ordna undervisningen men att inga åtgärder har fungerat.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »