Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 december, 2022 - 11:03Uppdaterad: fredag, 2 december, 2022 - 12:10

Magnusas blir Natura 2000-område

Landskapet köpte fastigheten Magnusas på Kökar i september och överför nu området till Natura 2000-programmet.

Det är ett drygt 2.000 hektar stort obrutet land- och vattenområde som landskapet anser är av stor vikt ur naturskyddssynvinkel. I landskapets ägo ska områdets naturvärden skyddas över tid genom fredning som naturreservat. Området ska även anmälas till kommissionen som ett nytt särskilt bevarandeområde inom Ålands Natura 2000-program.

När landskapet köpte fastigheten i september betalade de 150.000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »