Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 juni, 2022 - 09:50Uppdaterad: torsdag, 23 juni, 2022 - 10:42

Lupinbeståndet ska inventeras

Nu ska beståndet av den invasiva arten lupin undersökas på Åland.

Landskapsregeringen beslutar att anta Luontotutkimus Pertti Ranta offert gällande inventering av lupinbestånd och grusviva. Grusviva är en ettårig viveväxt som är hotad i Finland. Kostnaderna beräknas uppgå till drygt 4,200 euro och undersökningen är en vetenskaplig uppföljning och övervakning av Natura 2000-områden.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »