Publicerad: fredag, 22 maj, 2020 - 14:10Uppdaterad: fredag, 22 maj, 2020 - 15:44

Lumparlands ekonomi ”ohållbar”

Lumparland har färdigställt sitt bokslut för 2019 och gör ett underskott på drygt 160.000 euro.

Ett resultat som kommundirektör Mattias Jansryd beskriver som ohållbart:
- Vi har över tid ett ackumulerat överskott, men underskotten vi ackumulerat för på senare tid äter upp det. Problemet är att vi inte haft ökade kostnader sedan 2017 i förvaltningen men däremot minskade skatteinkomster och minskade landskapsandelar, säger han.
Lumparland vill öka inflyttningen, för att få in mer skatter, och planerar för radhusbyggen och nya bostadstomter. Tills vidare fryser kommunen dock en del investeringar för att bromsa utflödet av pengar.
- Vad gäller andra investeringar vi ska göra nu måste vi ta lån för dem. Vi har inte tillräckligt bra resultat för att täcka dem med likvida medel, säger Mattias Jansryd.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »