Publicerad: torsdag, 24 september, 2020 - 11:50Uppdaterad: torsdag, 24 september, 2020 - 17:22
  • Genrebild.

Lumparland offentliggör föredragningslistor

Lumparlands kommunstyrelse har beslutat att offentliggöra föredragningslistor med beslutsförslag.

Lumparland skriver att med anledning av den debatt som pågått angående offentlighetsprincipen så är det av allmänt intresse att föredragningslistor med beslutsförslag publiceras på förhand. Troligtvis blir det samma praxis med fullmäktiges föredragningslistor, men det ärendet behandlas nästa vecka.

Lumparlands kommun vill med sitt beslut visa att man står upp för den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen och ge kommuninvånarna bättre insyn i vad som är under behandling i kommunen, skriver kommundirektör Mattias Jansryd. Lumparlands kommun är också av åsikten att det vore besynnerligt ifall man på Åland intar en snävare ställning till vad som ska offentliggöras än övriga Finland, eftersom det inte bör vara skillnad mellan Åland och Finland vad som har ett allmänt intresse.

Av de åländska kommunerna är det endast Mariehamn och nu Lumparland som offentliggör föredragningslistor och beslutsunderlag på förhand.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »