Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 november, 2023 - 06:16Uppdaterad: fredag, 17 november, 2023 - 07:51

Lumparland gör inga ändringar i skattesatserna

Fullmäktige i Lumparland beslutade på sitt senaste möte att behålla skattesatserna på samma nivå nästa år som det har varit under 2023. 

Inkomstskatten är 19,5 procent och med det räknar kommunen få in knappt 1,5 miljoner euro i inkomstskatt. 

Den allmänna fastighetsskatten är 0,6 procent, för övriga bostadsbyggnader 0,9 procent, obebyggd byggplats en procent, kraftverk 0,6 procent och för stadigvarande bostad och allmännyttiga samfund tas ingen fastighetsskatt ut.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »