Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 december, 2022 - 10:59Uppdaterad: fredag, 2 december, 2022 - 12:11
  • Lumparland kan bli tvungan att ta lån. Arkivbild.

Lumparland budgeterar stort minus

Kommunstyrelsen i Lumparland har behandlat budgeten klart och det förväntas bli ett underskott på drygt 555.000 euro nästa år.

Under 2023 förväntas kommunen att ta del av drygt 820.000 euro i landskapsandelar inklusive övriga kompensationer från landskapet. Det är en väsentlig ökning jämfört med tidigare år , men det täcker ändå inte de ökade kostnader kommunen har. Skatteintäkterna beräknas bli drygt 1,5 miljon euro.

I budgeten för nästa är är det främst kostnadsökningar inom äldreomsorgen, där ESB Kapellhagen inte för tillfället inrymmer alla som är i behov av att bo på ett effektiverat serviceboende. Därför hyr kommunen platser både på Oasen i Jomala och Sveagården i Lemland, vilket i längden är kostsamt för kommunen.
Lumparland planerar investeringar på knappa 1,2 miljoner euro, där merparten handlar om byggnation av tre parhus i Klemetsby för cirka en miljon euro.

Kommundirektör Mattias Jansryd skriver i budgeten att det budgeterade underskottet och minskande likvida medel fordrar att kommunen i framtiden upptar lån eller söker likviditetsstöd för att säkra likviditeten och för alla investeringar.

Fullmäktige behandlar budgeten på sitt möte den 7 december.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »