Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 27 januari, 2021 - 06:28Uppdaterad: onsdag, 27 januari, 2021 - 08:05

Lumparland anhåller om amorteringsfrihet

Lumparland ska ansöka om amorteringsfrihet under det här året för två lån som de har hos landskapet.

Det handlar om ett lån för bostäder på cirka 49.000 euro och ett investeringslån på knappa 375.000 euro. Kommunstyrelsen motiverar sin anhållan med att de vill försäkra sig om att kunna säkerställa fortsatt underhåll och finansiering av redan gjorda och kommande investeringar i de fastigheter som kommunen byggt.

Kommunstyrelsen beslöt också att höja kommundirektör Mattias Jansryds månadslön med 200 euro till 5.700 euro. Som motivering nämns bland annat att kommundirektören fått utökat ansvar genom den nya förvaltningsstadgan.

Dessutom ska det inrättas en tjänst som skolföreståndare från och med 1 augusti. Det är nya grundskolelagen som säger att en grundskola ska ledas av en föreståndare eller rektor. I nuläget har kommunen en inrättad tjänst som klasslärare med skolföreståndaruppgifter, vilket inte uppfyller lagens krav.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »