Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 22 januari, 2018 - 14:02Uppdaterad: måndag, 22 januari, 2018 - 17:14
  • Miljöingenjör Mia Westman vid utrustningen som mäter luftkvaliteten. Foto: Nina Smeds

Luftkvalitet mäts i Mariehamn

Luftkvaliteten i Mariehamn mäts nu med utrustning som placerats i norra änden av Sjökvarteret.

 Utrustningen mäter partikelhalten i luften och registrerar väder och vind för att kunna relatera mätvärdena till väderförhållandena. Platsen är vald för att fånga upp luftströmmar från hela centrala Mariehamn vid den dominerande vindriktningen sydväst. Det skriver miljöingenjör Mia Westman på landskapets miljöbyrå i ett pressmeddelande.

Mätningen görs eftersom höga partikelhalter i luften utgör ett hot mot folkhälsan och krav på mätning av luftkvaliteten ställs också i lagstiftning. Den som är intresserad kan se resultat från mätningen i realtid på nätet via http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/luftkvalitet

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »