Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 maj, 2024 - 20:00Uppdaterad: tisdag, 21 maj, 2024 - 10:30

LR yttrar sig om Bogskärsbesvär

Besvär har lämnats in mot tidigare infrastrukturminister Christian Wikströms (Ob) beslut att inrätta Bogskärs naturreservat men även mot att det senare revs upp.

Nu har landskapsregeringen lämnat in två yttranden till Högsta förvaltningsdomstolen gällande besvären.  
Det första yttrandet gäller besvär från Jord- och skogsbruksministeriet, Ålands fiskare, Finlands yrkesfiskarförbund och Noatun Åland Södra Kb som samtliga yrkar att beslutet att inrätta reservatet upphävs. Finlands yrkesfiskarförbund yrkar också på att landskapsregeringen ska ersätta förbundets rättegångskostnader och Notaun vill att ärendet återförvisas till behörig myndighet för ny behandling. 

Landskapsregeringen medger i yttrandet att beredningen av beslutet varit bristfällig och står i strid med lagstadgade rättigheter om fiske. Därför har landskapsregeringen undanröjt beslutet den 11 december 2023. 
Övriga framförda besvär bestrider landskapsregeringen och anser att de bör förkastas som ogrundade.  
Ålands Natur och Miljö har i sin tur besvärat sig kring upphävandet av beslutet om Bogskär. I yttrandet kring det besväret skriver landskapsregeringen bland annat att man inte anser att Ålands Natur och Miljö har besvärsrätt i ärendet och att domstolen därför inte ska ta upp ärendet till prövning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »