Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 14 januari, 2021 - 11:12Uppdaterad: torsdag, 14 januari, 2021 - 15:24
  • Ålands första doser av Pfizer-Biontechs covid-vaccin. Foto: Jeanette Pajunen

LR vill trygga samhällsfunktioner med vaccinprioritet

Landskapsregeringen har beslutat att 70 personer som spelar nyckelroller i viktiga samhällsfunktioner ska prioriteras för vaccinering mot covid-19.
 

- Avbrott i samhällskritiska funktioner så som elförsörjningen, datakommunikationen, beredskapsfunktioner, centrala myndighetsfunktioner och vattenförsörjningen kan svårligen lösas på Åland ifall nyckelpersoner insjuknar eller försätts i karantän, lyder den skrivelse som skickats till ÅHS.

Personerna, som bland annat ska representera polismyndigheten, Landskapsalarmcentralen, Kraftnät Åland, Åda och Ålands Radio & TV, ska i första hand prioriteras inom de befolkningsgrupper de hör till, men i skrivelsen önskar landskapsregeringen också att de i mån av möjlighet bör vaccineras så snart som möjligt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »