Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 november, 2023 - 06:08Uppdaterad: torsdag, 23 november, 2023 - 07:47
  • LR vill slopa tillfälliga skatter på elbolag. Arkivbild.

LR vill slopa lagen om tillfälliga skatter inom elbranschen

Landskapsregeringen vill upphäva lagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen.  

Lagen har de facto aldrig trätt i kraft men om den slopas så slipper den åländska elbranschen, i motsats till aktörerna i riket, vinstskatter för 2023. Lagen stiftades efter en EU-förordning vars syfte var att komma till rätta med elkrisen som uppstod efter Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina.  

Landskapsregeringens uppfattning är att aktörerna på den åländska elmarknaden inte har gjort några övervinster under året.  

“Genom förslaget undanröjs slutligen den oklara rättsliga situation som har rått sedan december 2022. För övrigt har förslaget inga kända konsekvenser”, skriver landskapsregeringen i förslaget som lagtinget nu ska ta ställning till.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »