Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 29 maj, 2023 - 16:24Uppdaterad: måndag, 29 maj, 2023 - 17:04

LR vill skydda hasselsnok och gulyxne

Hasselsnok, gulyxne och styv kalkmossa, det är arter som nationellt endast förekommer på Åland och som landskapsregeringen beslutat att skydda. 

Även större vattensalamander och ejder, som har sina viktigaste förekomstplatser på Åland, innefattas av skyddet. 
- I skyddet ingår även att skydda och restaurera deras habitat, skriver landskapsregeringen. 

Landskapsregeringen beslutade även att slå fast målsättningen att skydda och restaurera biotoper som nationellt endast förekommer på Åland, vilka bland andra är kalkgräsmarker, nordiskt alvar och fuktängar med blåtåtel och starr. 

Ovanstående arter och biotoper finns med på ÌUCN:s senaste rödlista där de uppvisar otillfredsställande eller dålig status. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »