Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 28 april, 2021 - 06:09Uppdaterad: onsdag, 28 april, 2021 - 09:12
  • Ingen smitta har kunnat härledas till någon restaurang. Arkivbild.

LR vill inte begränsa öppettider

Social- och hälsovårdsministeriet konstaterar att epidemiläget på Åland enligt etablerad praxis i riket nu förutsätter mer omfattande begränsningar av förplägnadsrörelsernas verksamhet.

Incidensen för de två senaste veckorna på Åland är 120 per 100.000 invånare.

Landskapsregeringen skriver i ett svarsutlåtande att smittspridningen på Åland just nu sker inom stängda smittkedjor och att ingen smittats på någon förplägnadsrörelse på Åland vilket starkt talar emot ytterligare begränsningar på öppethållnings- och serveringstider.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »