Publicerad: tisdag, 26 maj, 2020 - 11:10Uppdaterad: tisdag, 26 maj, 2020 - 14:22
  • Den 1 juni får restauranger öppna med begränsningar. Arkivfoto: Hasse Persson-Bru.

LR vill ha regionala anpassningar

Regionala anpassningar för hur förplägnadsrörelser får ha öppet och vilka restriktioner som ska gälla är något som landskapsregeringen anser att bör införas.

Det skriver hälso- och sjukvårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) i ett svar till riksdagens social- och hälsovårdsutskott om riksregeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar.

Om förslaget till ändringar genomförs innebär det ökade arbetsuppgifter för landskapsregeringen och det uppstår även oklarheter om vem som ska övervaka att bestämmelserna följs.

Landskapsregeringen anser också att om de föreslagna förändringarna införs och detta får ekonomiska effekter på företag inom förplägnadsrörelsen, alltså hotell- och restaurangbranschen, så ska dessa kompenseras med statens medel.