Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 22 september, 2022 - 22:00Uppdaterad: fredag, 23 september, 2022 - 13:12

LR vill ha en ny klientavgiftslag

Landskapsregeringen vill ha en ny klientavgiftslag.

Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) säger att man dels vill besanna skrivningarna i regeringsprogrammet om att ”utjämna och lindra ekonomiska orättvisor i hur avgifter uppbärs på olika omsorgsnivåer” men också att förändringar i riket gör att det är nödvändigt.

Tanken är att lagen ska förnyas i tre steg, vilket det första tas nu och ska fungera som grund för de andra stegen. I steg två ska bland annat avgifter ses över och i det tredje ska rikets funktionshindersreform anpassas till åländska förhållanden. Men också i det första steget sker några konkreta förändringar: maxtaket för klientavgifter sänks från 692 till 300 euro.

Den nya lagen kommer också att förenkla för de som i sitt arbete tillämpar den nuvarande lagstiftningen som Annette Holmberg-Jansson beskriver som svårtydd.
- Jag har ett begrepp som jag vill mynta och det är att det ska vara lätt att göra rätt för de svagaste i samhället, och det är inte helt lätt idag, säger hon.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »