Publicerad: måndag, 1 juli, 2019 - 14:15
  • Landskapet vill att en MKB görs om effekterna ifall Nordic Trout utökar sin fiskodling. Arkivfoto Hasse Persson Bru.

LR vill ha MKB för utökad fiskodling

Landskapsregeringen vill ha en grundlig miljökonsekvensbedömning (MKB) av effekterna för Nordic Trout Ab:s planerade fiskodling i öppen ytterskärgård nordost om Brändö. Det skriver man i ett utlåtande till närings-, trafik- och miljöcentralen (NMT-centralen).

Nordic Trout planerar att ha en årsproduktion på 850 ton som fördelas på två vattenområden på drygt 2 respektive 4 kilometers avstånd från åländskt allmänt vattenområde. Landskapsregeringen hörs i egenskap av ägare och förvaltare av vattenområde som gränsar till de aktuella områdena, och även som ansvarig vattenmyndighet.

I sitt utlåtande skriver landskapsregeringen att de beräknade utsläppen understiger det som krävs för att man alltid ska göra en MKB, men de motsvarar ändå 15 procent av de nuvarande åländska totala utsläppen från fiskodling.