Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 januari, 2021 - 05:51Uppdaterad: torsdag, 21 januari, 2021 - 09:47

LR vill bli hörd om gränstrafiken

Under fredagen är det tänkt att inrikesministeriet ska informera om skärpningar inom gränstrafiken och än så länge har ingen diskussion förts med Åland om detta.

Det här anser landskapsregeringen är anmärkningsvärt och har skickat en skrivelse till statsrådet där landskapsregeringen begär att få bli hörd i frågan.

”Landskapsregeringen förutsätter att en faktisk diskussion förs mellan landskapsregeringen och statsrådet innan ett eventuellt beslut gällande skärpningar i villkoren för gränstrafiken fattas. Hittills har ingen kontakt tagits av statsrådet med Ålands landskapsregering i ärendet.” skriver landskapsregeringen.
Det finns inskrivet i självstyrelselagen att Åland ska bli hörd i frågor som har särskild betydelse för landskapet och det här är en sådan fråga, anser landskapsregeringen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »