• Våtmarker kunde skydda dricksvattentäkter, menar LR. Arkivfoto.
Publicerad: fredag, 11 januari, 2019 - 06:20

LR vill anlägga våtmarker vid dricksvattentäkter

Våtmarker kunde anläggas i anslutning till Ålands vattens vattentäkter för att minska belastningen på sjöarna. Det här har man diskuterat i den vattenarbetsgrupp som landskapsregeringen tillsatte efter sommarens torka.

Arbetsgruppen har konstaterat att våtmarker kan anläggas på landskapets marker, men att man också borde få tillgång till privat mark. De våtmarkslösningar på privat mark som i första hand diskuterats ligger vid södra Långsjön. Den sammanlagda arealen där utgör enligt landskapet drygt två hektar och ligger till allra största delen på svårbrukad låglänt mark som vid översvämning täcks av vatten.

Nu ger landskapsregeringen sitt fastighetsverk i uppdrag att i ett första skede inleda förhandlingar med privata markägare för att arrendera eller köpa in de marker som behövs för att anlägga våtmarker, och att därefter komma överens med Ålands vatten om hur våtmarkerna kan förverkligas.
 

 

Fler Nyheter

Sopbränder utreds av polisen

Tre sopkärl brann i ett soprum vid tre olika tidpunkter i Mariehamn under morgonen. Polisen utreder bränderna.

Språkproblem för mäklarexamen

Landskapsregeringen bör se till att handboken för fastighetsmäklarexamen blir översatt till svenska. Det sade lag- och kulturutskottets ordförande Harry Jansson (C) i lagtinget i går när lagen om fastighetsmärklarverksamheten debatterades.

Nya sotningsregler efterlyses

Lennart Johansson intervjuas av Owe Sjöblom och Frippe Granlund:
I riket kan sotningstjänster numera utföras fritt av de som är behöriga för den typen av arbete.

Två skadades i rulltrappan i Kapellskär

Två personer skadades allvarligt i rulltrappan i färjterminalen i Kapellskär. Händelsen inträffade för ungefär en månad sedan i samband med m/s Rosellas anlöp till hamnen, men har inte uppmärksammats förrän nu.

Kulturdelegationen återkräver stöd från ÅBF

Krister Norrgrann intervjuas av Nina Eriksén:
Ålands bildningsförbund, ÅBF, krävs på 77.000 euro för verksamhetsstöd som kulturdelegationen betalat ut.

Misstänkt sexualbrott på färja

Under lördagsmorgonen mottog den åländska polisen en anmälan om sexualbrott på en passagerarfärja.

Två fortkörare bötfälldes

Polisen bötfällde i går två fortkörare.

Het debatt i lagtinget om Ålands 10 miljoner

Vice lantråd Camilla Gunell och oppositionens Harry Jansson
Blir det tio miljoner eller inte? Den frågan ställdes många gånger av oppositionen när ändringen av självstyrelselagen debatterades i lagtinget.

Snabbuss mellan Godby och Mariehamn kan bli verklighet

Röde orms vd Uffe Grüssner
Ålandsbussen ab, ett dotterbolag till bussbolaget Röde orm ab, ansöker om att få starta en ny busslinje mellan Mariehamn och Godby.