• Våtmarker kunde skydda dricksvattentäkter, menar LR. Arkivfoto.
Publicerad: fredag, 11 januari, 2019 - 06:20

LR vill anlägga våtmarker vid dricksvattentäkter

Våtmarker kunde anläggas i anslutning till Ålands vattens vattentäkter för att minska belastningen på sjöarna. Det här har man diskuterat i den vattenarbetsgrupp som landskapsregeringen tillsatte efter sommarens torka.

Arbetsgruppen har konstaterat att våtmarker kan anläggas på landskapets marker, men att man också borde få tillgång till privat mark. De våtmarkslösningar på privat mark som i första hand diskuterats ligger vid södra Långsjön. Den sammanlagda arealen där utgör enligt landskapet drygt två hektar och ligger till allra största delen på svårbrukad låglänt mark som vid översvämning täcks av vatten.

Nu ger landskapsregeringen sitt fastighetsverk i uppdrag att i ett första skede inleda förhandlingar med privata markägare för att arrendera eller köpa in de marker som behövs för att anlägga våtmarker, och att därefter komma överens med Ålands vatten om hur våtmarkerna kan förverkligas.
 

 

Fler Nyheter

Hammarudda är landets mest miljövänliga gård

Pristagare Tage Eriksson:
Världsnaturfonden WWF utnämner de åländska jordbrukarna Tage och Ulla Eriksson till Finlands mest miljövänliga jordbrukare.

Tufft 2018 för Smartpark

Vd Mattias Eriksson berättar om det tuffa året och förhoppningarna framöver:
Smartpark hade ifjol svårt att locka besökare till parken i Eckerö. Smartpark som i vanliga fall strävar efter ett besökarantal på 10 000, kom förra året endast upp i 8 500 besökare vilket ledde till en förlust för företaget.

Centern vill se eldrivna passagerarbåtar

Centern vill modernisera skärgårdstrafiken och ha en förbättrad tillgänglighet till skärgården, det skriver man i ett pressmeddelande. Nu vill man bland annat se ett försöksprojekt med eldrivna snabbgående passagerarbåtar.

Nu finns elektroniska Ålex redo för användning

Lagberedningschef Hans Selander berättar mer:
Nu har landskapet givit ut den elektroniska versionen av Ålands lagbok, Ålex. Lagberedningschefen Hans Selander berättar att man har arbetat med detta i ungefär tre års tid.

Nya förordanden inom Borgå stift på Åland

Pastor Thomas Lindh har förordnats till församlingspastor under perioden 08-28 juni 2019 i Mariehamns församling.

Kostnaderna för Kickoff 2019 uppgår till 22 000 euro

Under Ålands landskapsregerings sammanträde den 7 juni 2019 beslöt man att godkänna öppna högskolans offert angående seminariet Kickoff 2019.

LR avslår fastighetsreklamation

En fastighetsägare vill reklamera sitt husköp men landskapsregeringen väljer nu att lägga ner ärendet.

Dagsböter och körförbud för fortkörning

En kvinna dömdes i tingsrätten för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Skissritningarna för Prästkragen daghem godkända

Kommunfullmäktige i Saltvik har godkänt skissritningarna för en tillbyggnad av Prästkragen daghem.