Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 11 januari, 2019 - 06:20
  • Våtmarker kunde skydda dricksvattentäkter, menar LR. Arkivfoto.

LR vill anlägga våtmarker vid dricksvattentäkter

Våtmarker kunde anläggas i anslutning till Ålands vattens vattentäkter för att minska belastningen på sjöarna. Det här har man diskuterat i den vattenarbetsgrupp som landskapsregeringen tillsatte efter sommarens torka.

Arbetsgruppen har konstaterat att våtmarker kan anläggas på landskapets marker, men att man också borde få tillgång till privat mark. De våtmarkslösningar på privat mark som i första hand diskuterats ligger vid södra Långsjön. Den sammanlagda arealen där utgör enligt landskapet drygt två hektar och ligger till allra största delen på svårbrukad låglänt mark som vid översvämning täcks av vatten.

Nu ger landskapsregeringen sitt fastighetsverk i uppdrag att i ett första skede inleda förhandlingar med privata markägare för att arrendera eller köpa in de marker som behövs för att anlägga våtmarker, och att därefter komma överens med Ålands vatten om hur våtmarkerna kan förverkligas.
 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »