Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 15 maj, 2024 - 05:30
  • Gustav Blomberg, chef för infrastrukturavdelningens allmänna byrå. Foto: Tomas Tornefjell

LR vill ändra landskapslagen om yrkesmässig trafik

Landskapslagen om yrkesmässig trafik ska förenklas och förtydligas.

Gustav Blomberg, som är chef för infrastrukturavdelningens allmänna byrå, säger att den nuvarande lagen som infördes i mitten av 1970-talet behöver anpassas till EU-lagstiftningen och moderniseras. 
– En nyhet i förslaget är ett undantag som innebär att turistföretagare som vill köra guidade turer inte ska behöva ansöka om trafiktillstånd. Det ska inte heller krävas tillstånd för yrkesmässig trafik med traktor upp till en viss vikt, säger Gustav Blomberg. 

Enligt förslaget ska det också bli möjligt för kommunerna att själva sköta skolskjutsarna, utan tillstånd från landskapsregeringen. Lagstiftningspromemorian är klar och Gustav Blombergs bedömning är att förändringarna i lagen om yrkesmässig trafik kan vara genomförda i mitten av nästa år. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »