Publicerad: måndag, 6 juli, 2020 - 15:21Uppdaterad: måndag, 6 juli, 2020 - 16:08
  • Foto: Johan Ågren, ÅRTV

LR upphandlar projektledningstjänster för 60.000 euro

Landskapsregeringen har beslutat att anlita ramavtalskonsult Forsen AB för projektledningstjänster.

Tanken är att få Åva färjfäste anpassat och säkert vid lastning och lossning av fartygen.

Lasterna som tillåts på vägarna har ökat och färjfästena är i dag inte anpassade för den trafik som trafikerar dem. Speciellt vid hög- och lågvatten är risken stor för person- och fordonsskador. Genom att förnya färjfästena på linjen skulle dessa risker byggas bort.

Befintliga konstruktioner för färjfästet på Åva/Långö är ursprungligen över 40 år gamla och konstruktionerna är uttjänta och kräver därför en omfattande renovering. Budgeten för konsultuppdraget är beräknad till cirka 60.000 euro.