Publicerad: måndag, 19 november, 2018 - 05:56Uppdaterad: måndag, 19 november, 2018 - 06:00
  • Förutsättningarna förändras bland annat för Kumlinge AHL. Arkivfoto: Nina Eriksén.

LR släpper ansvaret för skärgårdstransporterna

Landskapsregeringen tar sin hand ifrån det transportsystem som knyter ihop skärgårdsbutikerna med fasta Åland.

Hittills har landskapsregeringen upphandlat skärgårdstransporterna med Miro som skött transporterna av bland annat färskvaror. Med transporterna betalda av landskapsregeringen har Miro kunnat erbjuda kostnadseffektiva transporter för näringslivet i skärgården - något som nu riskerar gå om intet. Den sista december upphör det nuvarande avtalet att gälla, och från den 1 januari får butikerna inte längre några varor via Miro. I utbyte får butikerna ett ökat butiksstöd, men sammantaget mindre än transporterna tidigare kostat. Den ekvationen går inte ihop, menar man från butikshåll.
Marika Eriksson, föreståndare för Kumlinge andelshandel, är besviken på landskapsregeringen, och Kim Hohman, föreståndare för Brändö andelshandel talar om en katastrof för hela skärgården. Nu kan man tvingas välja finländska varor istället för åländska - för från fastlandet fortsätter transporterna fungera.
- Jag är förhoppningsfull att det här blir riktigt bra, säger infrastrukturminister Mika Nordberg, moderat.