Publicerad: torsdag, 11 juli, 2019 - 17:10Uppdaterad: torsdag, 11 juli, 2019 - 17:29

LR satsar på Miljöbyggnad 3.0

Det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0 finns tillgängligt hos Ålands landskapsregering för alla som vill bygga med dessa kritierier som utgångpunkt.

Att bygga inom ramen för detta system innebär att en byggnad bedöms med upp till sexton indikatorer inom energi, inomhusmiljö och material. Byggnadens miljöegenskaper avgör om den får betyget brons, silver eller guld. Samlingshuset i Jomala är ett pilotpojekt som byggs utgående från detta system. Hammarlands kommun har också beviljats Paf-medel för tillbyggnaden av äldreboendet Hammargården, enligt dessa kriterier.

Peter Mattsson som är PBL-ingenjör vid Ålands landskapsregering säger dock att man inte automatiskt får PAF-medel för att man bygger enligt Miljöbyggnad 3.0.

- Det måste vara någon form av pilotprojekt där erfarenheterna från bygget kan användas i andra projekt.