Publicerad: tisdag, 13 augusti, 2019 - 14:15

LR säljer sina aktier i Labquality

Landskapsregeringen har beslutat att sälja sina aktier i det finska bolaget Labquality.

Bolaget sysslar med kvalitetskontroller, fortbildning och certifiering inom social- och hälsovårdsbranschen. Landskapet äger två av sammanlagt 300 aktier i bolaget och nu har en beredningsgrupp berett en försäljning av bolaget till en köpare som vill köpa 100 procent av aktierna. Lanskapsregeringen har inte aktivt deltagit i utvecklandet av bolaget och man anser att överlåtelsen är av så liten betydelse att lagtingets samtycke inte behövs i fallet.