Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 juni, 2024 - 14:26

LR reviderar villkor för räntestöd

Villkoren för räntestöd revideras av landskapsregeringen. 

“Syftet med revideringen av villkoren för räntestöd för produktion av hyresbostäder är att tydliggöra vissa delar, samt höja ambitionsnivån gällande tillgänglighet, energieffektivitet och hållbarhet.”, skriver landskapsregeringen i sitt beslut. 

I och med revideringen stöds bland annat det äldrepolitiska programmets mål om tillgängligt boende för äldre. 
“De byggprojekt som får landskapets räntestöd ska utföras på ett så hållbart sätt som möjligt, med hänvisning till landskapets klimatmål om att Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035.”, står det i beslutet. 
Revideringen gäller från 1 augusti 2024. 

Ett räntestödslån är ett lån som landskapsregeringen kan betala en viss del av räntan som räntestöd. Bland de typer av projekt som stöds finns ny- och tillbyggnad av hyresbostäder samt renovering av hyresbostäder. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »