Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 februari, 2023 - 05:53Uppdaterad: torsdag, 9 februari, 2023 - 07:47
  • LR har skickat flera utlåtanden om vinstskatt från elbolag. Arkivbild.

LR påpekar igen om behörighet om vinstskatt från elbolag

I två nya utlåtanden framhåller landskapsregeringen sina synpunkter angående behörigheten om en extra vinstskatt för elbolag.

Den här gången är det riksdagens finansutskotts skattedelegation och grundlagsutskottet som begärt utlåtanden.

Landskapsregeringen håller fast vid att bestämmelser om energi och elmarknad hör huvudsakligen till området för näringsverksamhet och det är åländsk behörighet.

Landskapsregeringen skriver också att enligt Ålandsdelegationen är de föreslagna vinstskatterna att betrakta som näringsskatter men ändå bedöms de falla under rikets lagstiftningsbehörighet. I det sammanhanget påpekas från landskapsregeringen att avvikelser från självstyrelselagen inte kan göras på annat sätt än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »