Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 26 januari, 2021 - 06:18Uppdaterad: tisdag, 26 januari, 2021 - 08:02

LR ordnar seminarier om psykisk ohälsa

Landskapsregeringen förbereder nu olika seminarier som berör psykisk ohälsa i coronans fotspår.

LR vill tillsammans med andra aktörer under året arrangera seminarier för att få ett samlat grepp gällande den psykisk ohälsan i samband med coronapandemin och hur den psykiska hälsan kan främjas i olika grupper. Ett av målen är att få underlag för att kunna utveckla eventuella rekommendationer eller åtgärder inom det specifika området gällande barns och ungas psykiska hälsa och insatser för att förbättra välmåendet. Därför har en arbetsgrupp tillsatts där bland andra landskapsläkare Knut Lönnroth, specialsakkunnig Ylva Lindström, psykoterapeut Thomas Erickson, överläraren Erika Boman ingår. Gruppen är verksam fram till årets slut.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »