Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 6 juli, 2021 - 16:31Uppdaterad: tisdag, 6 juli, 2021 - 16:47
  • Lantrådet Veronica Thörnroos. Arkivfoto.

LR motsätter sig förlängda gränskontroller

Riksregeringen har för avsikt att på torsdag besluta om fortsatta gränskontroller vid de inre gränserna under en övergångsperiod fram till den 25 juli, så att gränskontrollerna överlappar med införandet av förändringarna i smittskyddslagen

I ett utlåtande till inrikesministeriet uttrycker landskapsregeringen kraftigt motstånd mot fortsatta gränskontroller.

- Överlappande regleringar under två veckors tid innebär striktare regler än vad som gäller idag vilket är obefogat eftersom det inte finns epidemiologiska grunder för utökade inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande.

Då Stockholmsregionen har ett lägre incidenstal än Helsingfors anser landskapsregeringen att fortsatt gränskontroll vid de inre gränserna till Åland i kombination med införandet av förändringarna i smittskyddslagen inte är förenligt med grundlagen då det strider mot proportionalitetsprincipen.

Utlåtandet är undertecknat av lantråd Veronica Thörnroos och finansminister Roger Höglund.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »