Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 1 december, 2021 - 11:28Uppdaterad: onsdag, 1 december, 2021 - 13:00

LR motsätter sig ändringar i smittskyddslag

I ett utlåtande till social-och hälsovårdsutskottet motsätter sig landskapsregeringen att man tar bort de undantag från skyldighet att visa upp covidintyg eller covidtest vid gränsen om man kommer från ett land med lägre incidens än Finland.

Landskapsregeringen ifrågasätter lagförslagets förenlighet med de grundläggande fri- och rättigheterna. Undantag har funnits för barn under 12 år, pendlare och resenärer med nödvändig funktion och LR menar att detta inte har beaktats då man berett det nya ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar. Lagförslaget innehåller inga ändringar i sak vad gäller bestämmelser om begränsningar av förplägnadsrörelsers verksamhet. LR har i flera tidigare utlåtanden konstaterat att regionala organ bättre kan ta ställning till eventuella begränsningar och åtgärder som krävs för att bekämpa covid-19-epidemin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »