Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 juli, 2022 - 06:27Uppdaterad: torsdag, 7 juli, 2022 - 09:15

LR kritiska till lagförslag

Landskapsregeringen skriver att riket inte följer självstyrelselagen när utlåtande begärts angående förslaget om ändring av sjukförsäkringslagen.

LR, genom social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) och social- och miljöavdelningens avdelningschef Bengt Michelsson, skriver att endast en sida av propositionen samt själva lagtexten översatts till svenska, så därmed kan man inte avge ett utlåtande över hela propositionen och de skriver att det blir svårt att ge alla relevanta synpunkter.

Bland de synpunkter som ändå framförs anser LR att riket inte ensidigt kan förändra och avveckla delar av lagens ersättningar så att delar av socialförsäkringen hamnar på Ålands bord. De skriver också att den svenskspråkiga delen av utkastet till lagförslaget inte har någon analys av de ekonomiska konsekvenserna för Åland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »