Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 19 april, 2024 - 06:04Uppdaterad: fredag, 19 april, 2024 - 07:32

LR kritiserar förnyelse av integrationslag – kan öka barnfattigdomen

Landskapsregeringen tycker inte att riksregeringen bör förkorta ersättningstiden för den så kallade kalkylerade ersättningen som man betalar till kommunerna och välfärdsområdena för att ordna integrationsfrämjande tjänster för personer med flyktingbakgrund.  

Bland annat detta skriver man i ett utlåtande gällande riksregeringens förslag till ändring i integrationslagen.

Landskapsregeringen skriver att den förkortade ersättningstiden kan försämra de integrationsfrämjande tjänster och åtgärder som erbjuds på Åland vilket potentiellt kan hämma integrationen och sysselsättningen för invandrare, påverka deras sociala och ekonomiska ställning negativt, och kanske leda till ökad barnfattigdom.

Därtill kan en förkortning av ersättningstiden påverka kommunernas villighet att ta emot kvotflyktingar och personer som får internationellt skydd, skriver LR, som en del av sitt utlåtande.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »