Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 1 juni, 2021 - 12:28
  • Kansliminister Harry Jansson (C). Arkivfoto: Nina Smeds.

LR-kritik bör framgå i pandemirapport

Landskapsregeringen önskar att det tydligare ska framgå att riksmyndigheterna under coronapandemin inte förmått att leva upp till bestämmelserna i självstyrelselagen då myndigheterna i många fall inte inhämtat eller med väldigt kort varsel inhämtat utlåtanden från landskapsregeringen inför beslutsfattande.

Det skriver vicelantrådet Harry Jansson, (C), och förvaltningschef John Eriksson i ett utlåtande gällande en utredningsrapport som heter ”Coronapandemins första skede i Finland år 2020” som Olycksutredningscentralen tar fram.

I rapporten nämns att statsledningen och myndigheter fått kritik i åländsk media, men landskapsregeringen vill betona att kritiken också kommit från den. Vid 22 tillfällen från mars 2020 till i dag har landskapsregeringen nämligen påpekat bristfälliga översättningar och/eller avsaknad av begäran om utlåtande från riksmyndigheternas sida vad gäller beslut och lagförslag.

Landskapsregeringen tycker att frågor rörande Åland och Ålands särställning bör beskrivas och samlas under en egen rubrik i rapporten, inte utspritt på olika ställen som i utkastet man nu tagit del av.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »