Publicerad: fredag, 5 juli, 2019 - 11:54Uppdaterad: fredag, 5 juli, 2019 - 12:42
  • Landskapsregeringen vill se större utredningar innan vattennivåerna i vattentäckterna kan höjas. Arkivfoto från Dalkarby träsk, Hasse Persson-Bru.

LR kräver större utredning före vattennivåerna kan höjas

Landskapsregeringen vill se en större utredning av eventuella miljökonsekvenser i Ålands vattens ansökan om att få höja nivåerna i dricksvattentäkterna Långsjön och Markusbölefjärden. Det här framkommer i ett utlåtande av landsskapsregeringen.

Som Ålands Radio har rapporterat släpps dricksvatten ut i havet då vattennivåerna i de åländska vattentäkter blir för höga. Ålands Vattens vd Christian Nordas berättade att en halv årsförbrukning vatten släppts ut i havet under våren i år. Det hela beror på bestämmelser från ÅMHM om att vattentäkterna inte får överstiga en viss nivå. Det här ville Ålands vatten ha en ändring på och skickande in en ansökan till ÅMHM för att få höja nivåerna. Nu har landskapsregeringen fått säga sitt om saken och efterlyser en bredare utredning av bland annat konsekvenser för diken, närhet till hus, eventuella avlopp, och skog. Man menar att mer mark under vatten kan leda till ökat näringsläckage. Landskapregeringen frågar också om man beaktat klimatförändringar vid beräkningarna i höjningen av vattennivån. Man avslutar med att säga att det i nuläget inte går att bedöma om vattenkvaliteten påverkas av höjningen eller inte.