Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 19 november, 2021 - 11:32Uppdaterad: fredag, 19 november, 2021 - 17:09

LR involverar justitiekanslern om reserestriktioner

Landskapsregeringen har kontaktat justitiekanslern om social- och hälsovårdsministeriets utkast till nya reserestriktioner. Det framkommer i en skrivelse som LR skickade ut under torsdagen.

- Vi bedömer att utkastet innehåller så allvarliga brister att vi måste försöka stoppa det här, och då är nog det enda sättet att be justitiekanslern gripa in. Gränsregioner i norr ges fortsatt undantag från inreserestriktioner medan man helt glömmer bort eller förbiser Ålands särställning och självstyrelselagen. I det går man dessutom emot både grundlagsutskottet och social- och hälsovårdsutskottet, säger vice lantrådet Harry Jansson (C).
I skrivelsen framkommer att LR väljer att ge ett skriftligt svar på promemoriautkastet istället för att delta i ett muntligt hörande kring den, eftersom det är av högsta betydelse att ministeriet förstår landskapsregeringens inställning.
- Vi är öppna för att hålla ett möte med ministeriet men föreslår att både justitieministeriet och justitiekanslerämbetet får möjlighet att delta i så fall, säger Harry Jansson.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »