Publicerad: tisdag, 7 april, 2020 - 11:25Uppdaterad: tisdag, 7 april, 2020 - 17:09
  • Landskapsregeringen önskar att riksregeringen ska överväga Ålands behov, och önskar ett antal förtydliganden. Foto: Hans Persson-Bru, ÅRTV

LR ifrågasätter riksregeringens beslut om karantänstider

I ett utlåtande från landskapsregeringen ifrågasätts riksregeringens beslut att utöka karantänskravet på vårdpersonal från Sverige till två veckor.

- Fjorton dagars karantän innebär i praktiken att inga läkare kan komma från Sverige och arbeta vid ÅHS. De läkare som arbetspendlar till Åland från Sverige är oerhört viktiga för att få sjukvården på Åland att fungera. De är dessutom inkörda med ÅHS rutiner och arbetsmetoder, varför de kommer vara ytterst svåra att ersätta, lyder utlåtandet.
Landskapsregeringen pekar också på att beslutet tycks sakna en epidemiologisk grund.
Vidare önskar landskapsregeringen att undantaget ska utökas till att gälla de experter från utlandet som arbetar med produktionen av utrustning för hälso- och sjukvård som utförs på Åland, och att om de åländska patienter som för närvarande flygs till Sverige för vård vid universitetssjukhusen inte längre har den möjligheten måste plats beredas för dem på sjukhus i riket.