Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 23 juni, 2021 - 07:18Uppdaterad: onsdag, 23 juni, 2021 - 08:08
  • Landskapsregeringen är mycket kritisk till förslaget om ändring i smittskyddslagen. Arkivfoto.

LR ifrågasätter grundlagsenlighet

Är riksregeringens lagförslag om en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar förenlig med Finlands grundlag och vårdetiska principer? Det ifrågasätter landskapsregeringen.

Det är i ett utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott, grundlagsutskott och förvaltningsutskott som landskapsregeringen lyfter frågan om grundlagsenligheten.

Lagförslaget från riksregeringen innebär som bekant att alla utländska inresande över 16 år som inte är fullvaccinerade eller genomgått en covidsjukdom de sex senaste månaderna ska ta ett test följt av ytterligare ett test inom 72-120 timmar efteråt.

Landskapsregeringen är kritisk till att förslaget inte beaktar den epidemiologiska situationen i avreselandet, man ser att lagförslaget medför kostnader för tester som inte regleras i finansieringssystemet för självstyrelsen och man ser att det blir praktiska problem med att efterleva lagen. Man skriver att det blir omöjligt att kontrollera intyg i hamnar och på flygfältet utan att skapa trängsel, vilket ju motverkar smittskyddslagens grundläggande syfte. Landskapsregeringen är också kritisk till att arbetsresor och andra nödvändiga resor samt fritidsbåtstrafiken inte är undantagna skyldigheten att uppvisa intyg. Om lagförslaget genomförs anser landskapsregeringen att riket ska stå för samtliga kostnader det medför.

Beslut om lagförslaget tas i riksdagen någon gång efter midsommar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »