Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 29 november, 2023 - 09:36Uppdaterad: onsdag, 29 november, 2023 - 13:03

LR fastställde regleringsåtgärder för gäddfisket

Landskapsregeringen har fastställt regleringsåtgärder för gäddfisket på Åland för perioden 2024-2026 där minimåttet på 55 centimeter på gädda behålls under perioden. 

– Denna åtgärd strävar primärt till att säkerställa att alla individer ges möjlighet att reproducera sig minst en gång, kanske två. Sekundärt kan man räkna till godo två års vikttillväxt vilket ger en bättre ekonomisk avkastning per individ och även gynnar fiskhandeln. Regleringsåtgärderna omfattar hela Åland, skriver landskapsregeringen i sitt beslut. 

Landskapsregeringen konstaterar att gäddan är en viktig resurs för den sportfiskeinriktade turismen i synnerhet men att gäddan även fortsättningsvis utgör en resurs för det yrkesmässiga fisket och en råvara för den åländska fiskhandeln.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »