Publicerad: onsdag, 27 maj, 2020 - 17:13
  • Arkivbild. Foto: Malin Lundberg, ÅRTV

LR efterföljer vårjaktsdom utan åtgärder

Landskapsregeringen anser att EU:s dom gällande vårfågeljakten efterföljs utan att åtgärder behöver vidtas. Det framkommer i ett brev som skickats till Europeiska kommissionen.

Den 4 maj i år begärde Europeiska kommissionen i en skrivelse att landskapsregeringen meddelar om vilka åtgärder som behöriga myndigheter i landskapet har vidtagit eller tänker vidta för att följa vårjaktsdomen.
I svarsbrevet till kommissionen konstaterar landskapsregeringen att vårjakten tidigare har beviljats med stöd av undantagsförfarande. Detta förutsätter att ett aktivt beslut fattas om att tillåta jakt. Landskapsregeringen behöver således inte vidta några aktiva åtgärder för att domen ska efterföljas eftersom undantag för vårjakt inte kommer att beviljas.